Βιοκλιματική Δόμηση

Ως βιοκλιματικός σχεδιασμός ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική νοείται ο σχεδιασμός κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) ο οποίος επιδιώκει την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με την όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού & θέρμανσης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, καθώς και τις ιδιότητες των υλικών δόμησης και αρχιτεκτονικά στοιχεία. (Βικιπαίδεια).

Αποτελεί το πάθος της project5 και τον βασικό άξονα εξειδίκευσής της εδώ και 20 χρόνια, τόσο με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όσο και με την εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής δόμησης στα κατασκευαστικά έργα που υλοποίησε, κυρίως μέσω του συστήματος δόμησης betoblock.

Μελετητικά, η project 5 έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου δυναμικά, δηλαδή να υπολογίζει τη διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου σε σχέση με την αυξομείωση της εξωτερικής θερμοκρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη μόνωση του κελύφους του κτιρίου και των συντελεστή θερμοπερατότητας των κουφωμάτων του,  το ηλιακό κέρδος, τις απώλειες λόγω αερισμού των χώρων και την θερμότητα που αποθηκεύεται στη μάζα των δομικών στοιχείων του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε οικονομοτεχνικά την κάθε προτεινόμενη παρέμβαση στο κτίριο.


Με την εφαρμογή πια της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων η βιοκλιματική δόμηση μπαίνει μέσα στην καθημερινή πρακτική της Οικοδομής:

Αποτελεί πια Εθνική Νομοθεσία (Ν. 4122/2013) που ορίζει ότι: : "Από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019. (Άρθρο 9, παρ. 1)

Ως Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας νοείται «Κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Παραρτήματος I της Οδηγίας και αντιστοίχως του άρθρου 3 του Νόμου. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.» (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4122/2013, παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ).

 

 

Ένα Κτίριο για να μπορέσει να πληροί τις προδιαγραφές Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας πρέπει να :

 

  • έχει πολύ αυξημένες προδιαγραφές όσον αφορά τα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου (τοιχοποιϊες και κουφώματα) και να απουσιάζουν θερμογέφυρες στη συναρμογή των διαφορετικών δομικών στοιχείων
  • να έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό τα ηλιακά κέρδη που μπορεί να αποκομίσει το κτίριο, αλλά και το θερμικό από τον ήλιο φορτίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
  • καλύπτει μέρους των αναγκών σε ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης) από ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.
  • Να γίνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

Μα και πέρα από τις νομοθετικές απαιτήσεις, η κοινή λογική επιτάσσει στην εποχή μας, της κλιματικής αλλαγής και του αυξανόμενου κόστους ενέργειας, ότι το σύγχρονο κτίριο πρέπει να έχει το δυνατόν ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια. Το καλό είναι ότι πια το παραπάνω δεν συνεπάγεται και ασύμφορη αύξηση του κατασκευαστικού κόστους. Είναι δε απόλυτα υπολογίσιμος ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης. Λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή και τον παράγοντα χρόνο, ένα βιοκλιματικό κτίριο ποτέ δεν θα είναι ακριβότερο από ένα χαμηλότερων ενεργειακών προδιαγραφών.

Η φθηνότερη ενέργεια είναι εκείνη που δεν χρειάστηκε ποτέ να καταναλωθεί!
 

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας

τηλ. 210 6200315
web. www.project5.gr
email. info@project5.gr

Σκουφά 27, TK 10673
Κολωνάκι, Αθήνα

Social

© Developed by Jetnet